Studerer barn og unges bruk av dataspill

Når nye dataspill dukker opp, er barn og unge ofte de første til å ta dem i bruk. For noen tar spillene helt over i hverdagen. I april legges det fram tiltak mot problemskapende bruk av dataspill.