Nå starter utprøvingen av kjernejournal

Fredag starter utprøvingen av én felles pasientjournal, «kjernejournalen», i Midt-Norge.