Vil kvitte seg med fylkesmenn og fylkeskommuner

Fylkeskommunene vil bli lagt ned og fylkesmannsembetet erstattet av en forvaltningsdomstol dersom Fremskrittspartiet får bestemme.