Nav vil gå gjennom avslag om dagpenger

Nav vil gå gjennom saker der de har gitt avslag på søknad om dagpenger. Det skapte kraftige reaksjoner da flere permitterte sørlendinger nylig ble nektet dagpenger.