Vil gjøre det enklere og billigere å legge fiberkabel

Regjeringen foreslår nye standardregler som skal gjøre det både enklere og billigere å bygge ut bredbånd.

Regjeringen ønsker å samordne regelverket for legging av bredbåndskabel lang veier, og foreslår en rekke tiltak som skal gjøre det enklere og billigere å legge bredbånd. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
  • Jan Morten Bjørnbakk
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I det nye regelverket innføres en rett for ledningseiere til å legge ledning langs offentlige veier, bruer og tunneler. Kommunal og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet står bak forslaget som tirsdag ble sendt ut på høring.

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å framføre bredbånd i veigrunn. Det blir nå mer like regler for etablering av ledninger i offentlig vei i hele landet, noe ledningsbransjen har etterspurt i mange år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Minimumskrav

Regelverket slår fast at veimyndighetene ikke kan kreve større gravedybde enn 80 centimeter for ledninger langs eller på tvers riksveinettet og 60 centimeter på andre veityper. Rør med en diameter opp til 125 millimeter trenger ikke å graves dypere ned enn 40 centimeter, går det fram av høringsnotatet.

På tide

IKT Norge mener harmoniseringen av regelverket ikke kommer en dag for tidlig. Et manglende felles regelverk for graving i landets 426 kommuner har forsinket bredbåndsutbyggingen i Norge, slår interesseorganisasjonen fast i en uttalelse.

– Med dette forslaget får bransjen forutsigbarhet til å sikre kritisk digital infrastruktur over hele landet. Det gagner oss alle; innbyggere, næringsliv og offentlig sektor, og er helt i tråd med det vi har bedt ulike regjeringer om, sier administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge.

Vil ha statlig satsing

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen heller isvann i blodet til de som tror at absolutt hele landet drar nytte av regelendringen.

– Den hjelper i byer som Bergen og Drammen, men betyr lite i distriktene. Det er ikke disse regelendringene som avgjør om det blir utbygging der det lønner seg å bygge ut, sier hun.

Andersen advarer mot et digitalt og geografisk klasseskille og tar til orde for statlig storsatsing på bredbånd over hele landet.

Raskere utbygging

Telenor er begeistret, og lover at de nå kan bygge ut fiber og 4G raskere til en større del av landet.

– To tredeler av alle Telenors utbyggingsprosjekter innbefatter graving, og en ressurskrevende og unødig kostnadspost blir med dette vesentlig redusert, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Regjeringen viser til at det i fjor ble investert 10,7 milliarder kroner i ekomtjenester og tilhørende infrastruktur i fjor.

Publisert: