Norsk professor om klimarapport: Det haster å handle

– Beslutninger som blir tatt det neste tiåret, vil avgjøre hvordan utviklingen blir, sier professor Siri H. Eriksen, en av forfatterne av FNs klimarapport.

Siri H. Eriksen, professor ved NMBU, under presentasjonen av delrapporten fra FNs klimapanel mandag.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Siri H. Eriksen er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er hovedforfatter på kapittel 18 i rapporten. Det tar for seg nødvendigheten av en klimarobust utvikling.

Dette er en utvikling som innebærer at samfunnet tilpasser seg klimaendringer og kutter i klimagassutslippene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

– Det vi vet om effekten av klimaendringer, risiko og sårbarhet gjør at det haster å jobbe for klimarobust utvikling. Bærekraftmålene er en god rettesnor for hvordan vi utformer tiltak for å møte økt klimarisiko og å begrense oppvarmingen, sier Eriksen.

– Hvis vi skal sikre en levelig fremtid for alle på jorda, haster det å handle, understreker professoren.

Hennes kollega, professor Tor Arve Benjaminsen, er hovedforfatter i kapittel 1 av rapporten, som introduserer delrapportens hovedinnhold og nøkkelbegreper.

Publisert: