Halvparten av lærerne i videregående skole er over 50 år