• Den viktigste årsaken til økningen i 2007 var tekniske problemer i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

– Pinlig økning av utslipp

Norge skulle redusere sine klimagassutslipp. I stedet går det motsatt vei. Utslippene øker og søppelbergene vokser.