Regjeringen vil belønne varslere

Folk eller foretak som bidrar til å avsløre kartellvirksomhet skal beskyttes mot personlig straffansvar selv om de har deltatt i den ulovlige virksomheten.