Færre tør å etablere nye bedrifter

Finansuroen fører til at det blir dannet færre nye bedrifter enn før. De to siste månedene er antall nyetablerte bedrifter her i landet redusert med over 1.000 sammenlignet med samme periode i fjor.