Kraftproduksjonen sterkt ned og lavere forbruk i 2006