Tror på mer nyansert Obama i Afghanistan

Fokuset på at Barack Obama bare søker en militær løsning i Afghanistan og derfor vil kreve at Norge bidrar med flere styrker, er en grov overforenkling, mener statssekretær Espen Barth Eide.