Telefonrush til ribbetelefonen

Rundt 200 personer ringte Ribbetelefonen for å få telefonhjelp til julemiddagen på lille julaften. Det er dobbelt så mange som året før.