Nytt barnehageløfte fra Ap

Arbeiderpartiet vil utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagene. Tiltaket retter seg først og fremst mot barn med minoritetsbakgrunn.