Knapphet på varer kan gi økte priser i katastrofeområdene