Tok av med tomme seter

Det vakte en smule oppmerksomhet blant flypassasjerer på Sola i formiddag at enkelte fly tok av med ledige seter. Til tross for at det sto køer av passasjerer som gjerne skulle ha vært med til Oslo.