Ikke ærekrenkende av Hagen

Mulla Krekar fikk ikke medhold i Oslo tingrett i at han er blittærekrenket av Carl I. Hagen.