Mattilsynet ber om minst 20 millioner kroner ekstra