– Større bruk av teknologi truer samfunnssikkerheten