Sykehus forsøkt påtent

En ildspåsettelse i en kanal over et toalett førte heldigvis ikke til store skader på Sørlandet Sykehus avdeling Flekkefjord.