Helse Vest må vente på sin del

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) akter ikke å framskynde opptrappingen av mer penger til Helse Vest.