Rekordbeslag av amfetamin på Svinesund

En narkotikahund fant i slutten av juli hele 22 kilo amfetamin i en nederlandskregistrert bil som ble stanset av tollerne på Svinesund.