Vil ikke vurdere grunnlaget for å utvise Krekar

Riksadvokat Tor— Aksel Busch vil ikke gi noen vurdering av Utlendingsdirektoratets grunnlag for å utvise mulla Krekar.