Orderud-våpen levert til politiet

Pistolen som ble funnet i et skatoll fra kårboligen på Orderud gård tirsdag, er nå levert til politiet.