Sterk vekst i nettannonseringen

Totalomsetningen for nettannonsene vil i år passere 600 millioner kroner her i landet.