Trolig sjøforklaring ved Bergen tingrett

Norske sjøfartsmyndigheter vil trolig begjære sjøforklaring ved Bergen tingrett etter havariet til spesialskipet «Rocknes» i Vatlestraumen.