Kraftbransjen mot Stortinget

Kraftprodusentene, anført av Norsk Hydro, har reist søksmål for å komme seg unna et pålegg fra et enstemmig Storting.