- Dette er en krigserklæring

Sigbjørn Hjelmbrekke, leder i Norsk Målungdom, mener statsråd Clemets forslag om blant annet å fjerne nynorskeksamen i ungdomsskolen er en krigserklæring.