350 avviste asylsøkere kan bli kastet på gaten

Neste uke avgjør Hålogaland lagmannsrett den første prinsippsaken om å kaste en avvist asylsøker ut av asylmottak.