Heisekraner i drift på Statfjord C

Begge heisekranene om bord på StatfjordC-plattformen i Nordsjøen var i drift igjen torsdagettermiddag.