Sevland til orde for eldre arbeidstakere

Stavanger-ordføreren er bekymret for at de eldre i arbeidslivet i stadig større grad behandles etter bruk-og-kast filosofien.