NRK-styret avviste ledelsens innsparingsplan

Styret i NRK avviste mandag ledelsens plan til innsparinger i bedriften, men gjorde det samtidig klart at neste års budsjett må kuttes med minst 300 årsverk.