Forhandlinger om trepartibyråd i Oslo

Høyrebyrådet i Oslo kommer til å innlede forhandlinger med Kristelig Folkeparti og Venstre om en utvidelse av byrådet. Høyrebyrådet blir inntil videre sittende.