Bergensordfører vil halvere årsavgift på bil

Bergens ordfører Ingmar Ljones (KrF) foreslår at årsavgiften på bil skal halveres for pensjonister og folk som kjører lite.