Staten tar utgiftene til kugalskapskontroll av slakt

Utgiftene til kugalskapskontroll av storfeslakt skal betales av staten, men økte fôrutgifter i forbindelse med beinmelforbudet må forbrukerne ta sin del av i form av høyere kjøttpriser, mener landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.