EØS-avtalen mindre egnet for Norge

EØS-avtalen er i ferd med å bli for trang. Det nye EU kjører ifra avtalene som ble inngått med Norge i 1994.