Smittefare via blod ikke kjent

Risikoen for å bli smittet av kugalskap ved blodoverføring er ren spekulasjon, mener EU-kommisjonen. Ingen EU-land nekter å ta imot blod fra personer som har oppholdt seg over lengre tid i Storbritannia.