• colourbox1066632 Colourbox

880 personer får kontantstøtte i utlandet

Andelen av kontantstøtte som utbetales til utlandet, økte med nesten 30 prosent det siste året, ifølge tall fra Nav.