Vil ha bedre vilkår for boligsparing

En ny regjering får bred støtte når den vil bedre reglene for boligsparing og senke kravet til egenkapital ved boligkjøp.