Prinsippsak om yrkesskadeforsikring

En kvinne ble skadd i ryggen under et obligatorisk kurs på Politihøgskolen. Hun søkte Statens Pensjonskasse om yrkesskadeforsikring, men kravet ble avvist. Onsdag 16. august møtes partene i Oslo byrett.