Ny behandling redder synet til 1000 i året

Ny behandling av den aldersrelaterte øyesykdommen AMD er tatt i bruk ved SiR. På landsbasis kan metoden redde synet til 1000 eldre hvert år.