Distriktskommando nedlegges etter 359 år

Hærens distriktskommando Sør— og Vestlandet i Kristiansand blir trolig lagt ned 1. august 2002.