• Mye går tapt når vernet bebyggelser brenner til grunn. - Ikke bare mister folk hjemmene sine, men Lærdal har også mistet noe som et samfunn. Jonas Haarr Friestad

- Hele landet har mistet noe

23 bygninger er borte etter storbrannen i Lærdal kommune. Byantikvaren i Stavanger mener brannen er et tap for hele Norge.