Krf-forslag møter motbør

Kristelig Folkeparti får liten støtte for forslaget om å overføre retten til å utnevne biskoper fra regjeringen til Kirken selv.