Oljerydding på julaften

15-20 mennesker har sagt seg villige til å jobbe med lensing av tungolje fra «Green Ålesund» på julaften.