Politi og statsadvokat inhabile i saken om Molaugs sauehold

Inhabiliteten blomstrer etter at både Dyrebeskyttelsen og Dyrevernsnemnda har anmeldt assisterende politimester Gunnvor Molaug til politiet for brudd på dyrevernloven.