Ap og sentrum samstemt om landbrukspolitikken

Når Ap-regjeringen stiller seg bak sentrumsregjeringens landbruksmelding, er det fordi meldingen viderefører Arbeiderpartiets landbrukspolitikk på 1990-tallet, sa saksordfører Gunnar Breimo (Ap) i Stortingets landbruksdebatt tirsdag.