Kystartillerianlegg umoderne før det er operativt

Seks torpedobatterier og minefelt i milliardklassen somer bygd for kystartilleriet, risikerer å bli nedlagt allerede før de er operative, etter 15 års planlegging og bygging.