DnB med overskudd på 818 millioner i første kvartal

DnB fikk et resultat etter skatt på 818 millioner kroner i første kvartal 2000.Tilsvarende resultat i første kvartal i fjor var 600 millioner kroner.Netto rente— og kredittprovisjonsinntekter er 1.743 milliarder. I fjor var denne inntekten på 1.176 millioner.