Innstilling om høyere utdanning godt mottatt

Både universitetsmiljøet og Lærerforbundet tar godt imot forslagene fra Mjøs-utvalget. Utvalget vil blant annet gi lærestedene en friere stilling og belønne kvalitet.